Про журнал

Редакційна колегія журналу, дотримуючись принципів академічної етики, забезпечення авторських прав та підходу щодо відкритого доступу до результатів наукових досліджень, пропонує науковцям цей відкритий форум для отримання оцінки результатів їхніх наукових досліджень від фахівців галузі, а також відкритого опублікування рукописів, що пройшли рецензування та редакторський добір.

Метою журналу є підтримка науковців у їхньому прагненні опублікувати результати власних досліджень, а також створення умов для забезпечення високої якості та достовірності цих результатів шляхом запровадження анонімного рецензування відповідних рукописів та подальшого їх розгляду редакційною колегією.

Основним завданням наукового журналу є створення відкритого рецензованого форуму для оприлюднення результатів сучасних наукових досліджень в галузі комп’ютерних наук, кібербезпеки та прикладної математики, надання доступу до них усім зацікавленим сторонам, а також забезпечення зворотного зв’язку.