Редакційний штат

Головний редактор:

д.ф.-м.н., проф. Пастернак Я.М. (Україна)

Заступник головного редактора:

к.ф.-м.н., доц. Булатецький В.В. (Україна)

Члени редакційної колегії:

Dr hab. Kułakowski Konrad (Польща)

Dr. inż. Sobaszek Łukasz (Польща)

Dr hab. Woźna-Szcześniak Bożena (Польща)

д.т.н., проф. Барабаш О.В. (Україна)

д.т.н., проф. Казакова Н.Ф. (Україна)

д.т.н., проф. Лаптєв О.А. (Україна)

д.т.н., проф. Молодецька К.В. (Україна)

д.т.н., проф. Смірнов О.А. (Україна)

д.т.н., проф. Собчук В.В. (Україна)

д.т.н., проф. Толюпа С.В. (Україна)

к.ф.-м.н., доц. Гришанович Т.О. (Україна)

к.ф.-м.н., доц. Глинчук Л.Я. (Україна)

к.ф.-м.н., доц. Булатецька Л.В. (Україна)

к.т.н., доц. Крестьянполь Л.Ю. (Україна)

к.ф.-м.н., доц. Мамчич Т.І. (Україна)